آبان ۴, ۱۴۰۰

ویزای پیوست به خانواده آلمان

اگر در آلمان زندگی میکنید و دوست دارید خانواده به شما ملحق شوند، میتوانند ویزای پیوست به خانواده را درخواست نمایند. در قوانین دولت فدرال آلمان […]