اگر در آلمان زندگی میکنید و دوست دارید خانواده به شما ملحق شوند، میتوانند ویزای پیوست به خانواده را درخواست نمایند.
در قوانین دولت فدرال آلمان برای ایجاد و حفظ زندگی مشترک برای اعضای خانواده های اتباع خارجی مطابق با ماده ۶ قانون اساسی و ماده ۲۷ قانون اقامتی، ویزای پیوست به خانواده صادر میگردد.

انواع ویزای های پیوست :

Familienzusammenführung

در این نوع ویزا شخص متقاضی به همراه نفرات پیوست به ایشان اعم از همسر و فرزندان بطور همزمان اجازه ی ورود خواهند داشت

Familiennachzug

در این نوع ویزا در ابتدا شخص متقاضی باید وارد خاک کشور آلمان شود، سپس پس از انجام یکسری امور اولیه از قبیل شغل و محل اسکان، سایر اعضای خانواده اجازه ی الحاق به ایشان را خواهند داشت.

جهت آگاهی از شرایط و قوانین دقیق این ویزا، با کارشناسان تیم تاپ  اکسپرت در ارتباط باشید.