شهریور ۱۷, ۱۴۰۱

درباره شهر کلن آلمان

در این مقاله میخوانید:   کلن شهر کلن یکی از شهرهای بزرگ آلمان است که بیشترین برنامه های نمایشگاهی تجاری و بازرگانی اروپا در این شهر […]