دی ۱۰, ۱۴۰۱

تبدیل معدل ایران به سیستم نمره دهی آلمانی

در این بخش میتوانید معدل مدارک تحصیلی و دانشگاهی خود را که از ایران دریافت کرده اید را به استاندارد آلمانی تبدیل کنید. معدل مدارک تحصیلی […]