خرداد ۲۱, ۱۴۰۱

تغییر قراردادهای آب و برق و گاز در آلمان

در کشور آلمان شرکت های متعددی برای ارائه انواع انرژی ها موجود می باشد که این موارد شامل آب سرد و گاز بوده که با تعرفه […]