مهر ۱۹, ۱۴۰۰

ویزای جاب سیکر آلمان

ویزای جستجوی کار آلمان، مجوزی شش ماهه است که به افراد خارجی این امکان را میدهد که در کشور آلمان به جستجور کار بپردازند. متقاضیان ویزای […]