خرداد ۲۱, ۱۴۰۱

ثبت نام کلاس زبان آلمانی

با توجه به شرایط فعلی کشور آلمان و وجود تعداد بسیار زیاد دانشجو از کلیه قاره های جهان، قوانین در برخی موارد بطور سالانه تغییر می […]
خرداد ۱۸, ۱۴۰۱

ترجمه رسمی مدارک به آلمانی

اگر در ابتدای مسیر مهاجرت هستید، باید بدانید که ترجمه مدارک تحصیلی و شغلی شما و در برخی مواقع مدارک شناسایی شما، از مهمترین امور مورد […]