شهریور ۱۶, ۱۴۰۱

درباره شهر مونیخ

در این مقاله میخوانید:   مونیخ پایتخت ایالت باواریا است. مونیخ دارای جمعیت بیش از ۱.۴ میلیون نفری، و سومین شهر پرجمعیت در آلمان، پس از […]