دی ۱, ۱۴۰۰

آوسبیلدونگ رشته مکانیک در آلمان

صنعت خودرو بزرگترین شاخه صنعت تولید و با اختلاف عمده ترین شاخه صنعت در آلمــان از نظر فروش است. تولید خودرو مستلزم خرید قطعات و مــواد […]
مهر ۱۹, ۱۴۰۰

مهاجرت از طریق آوسبیلدونگ

ویزای آوسبیلدونگ، یکی از جدیدترین و محبوب ترین راه های ورود به کشور آلمان است که شرکت تاپ اکسپرت در این زمینه، مشاوره و خدمات ویژه بر اساس […]